Walenccy i Soszyńscy (zdjęcia)

 

Jan Soszyński (s. Józefa i Marianny Wojdak) koszący zboże z żoną Heleną Mikołajewską
Jan Soszyński (po lewej) z ?
Jan Soszyński z żoną Heleną i synem Henrykiem
Jan Soszyński (po lewej) z bratem Wiktorem
Jan Soszyński (po lewej) z kolejno Heleną Mikołajewską, ?, ? i bratem Wiktorem
Stanisław Walencki (s. Walentego i Józefy Bok)
Feliksa Wójcik
Stanisław Walencki (s. Stanisława) po lewej z kolejno ?
Stanisław Walencki (s. Stanisława) z Danutą Soszyńską w dniu ślubu
Stanisław Walencki (s. Stanisława i Feliksy Wójcik) z żoną Danutą Soszyńską (c. Jana i Heleny Mikołajewskiej)
Stanisław Walencki z żoną Danutą na podwórku w Wyszkowie
Danuta Walencka ze szwagrem Czesławem Walenckim
Stanisław Walencki w mundurze
Stanisław Walencki
Danuta z Soszyńskich Walencka
Danuta z Soszyńskich Walencka
Tadeusz Walencki (b. Stanisława) z żoną Stefanią
Antoni Rowiński (przybrany b. Stanisława) z żoną Janiną
Dorośli od lewej: Helena Mikołajewską z matką Bronisławą Dzieci: od lewej Czesław, Danuta i Henryk Soszyńscy
Od lewej: Marianna Walencka i Danuta Soszyńska
Od lewej: Danuta Soszyńska, Wiesław Mikołajewski i Barbara Mikołajewska
?